لیگ برتر بسکتبال بانوان

پالایش نفت آبادان، دانشگاه آزاد، هیرو، صدرای شیراز، نامی نو اصفهان و گروه بهمن تیم های برتر هفته اول لیگ بانوان شدند .