برگزاری جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال با حضور دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون، مسعود عماری دبیر کل، فریده شجاعی نائب رئیس در امور بانوان و سایر اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.