همایش مسئولان بسکتبال سه نفره استان ها

امروز صبح پنج شنبه همایش مسئولان بسکتبال سه نفره استان ها در سالن اجتماعات فدراسیون بسکتبال برگزار شد.