بازدید معاونت فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور از فدراسیون بسکتبال

حجت الاسلام و المسلمین‌ انصاری معاونت فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور از فدراسیون بسکتبال روز گذشته از فدراسیون بسکتبال و تمرینات تیم ملی بسکتبال نوجوانان دیدار کرد و با گفت و گویی با دکتر طباطبایی داشت.