سمینار ناظران و نمایندگان لیگ برتر بسکتبال بانوان

فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال بانوان از سوم آبان آغاز می شود و روز دوشنبه 23 مهر سمینار ناظران و نمایندگان این لیگ برگزار شد.