فوتوشوت‌های بازیکنان تیم ملی بسکتبال جوانان در تایلند

تیم ملی بسکتبال جوانان زیر 18 سال ایران از فردا کار خود را در رقابت های بسکتبال قهرمانی آسیا آغاز می کند. تصاویری که می بینید فوتوشوت‌های بازیکنان پیش از آغاز رقابت هاست.