بدرقه تیم ملی بسکتبال جوانان

تیم ملی بسکتبال جوانان ایران به منظور حضور در رقابت های قهرمانی تهران را به مقصد تایلند ترک کرد و پیش از آن بدرقه شد.