مراسم اهدای مدال به تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در غرب آسیا

تیم ایران در رقابت های بسکتبال نوجوانان غرب آسیا که به میزبانی گرگان برگزار شد با مقام دومی به کار خود پایان داد و مدال گرفت.