مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا - پیروزی قاطعانه ایران مقابل سوریه

تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران با برتری قاطعانه 103 بر 31 به کار خود در مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا خاتمه داد.