مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا - دیدار تیم های سوریه و عراق