دیدار ایران و اردن در مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا (3)