دیدار ایران و اردن در مسابقات نوجوانان غرب آسیا (2)

عکاس: اشکان مهریار