دیدار تیم های ایران و اردن در مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا (1)