تصاویر كلاس درجه ٣ داوري بانوان و آقایان در يزد

كلاس درجه ٣ داوري بانوان و آقایان در يزد برگزار شد. نصرت الله جعفريان و بهاره سعيدي فر مدرس این دوره بودند.