ادامه تمرینات تیم ملی بسکتبال بزرگسالان (تیم قرمز) در اردوی صربستان