گزارش تصویری از آغاز کلاس درجه سه به دو داوری بانوان در سمنان