گفت و گوی تلفنی رامین طباطبایی با برنامه استان قزوین