گزارش تصویری استقبال از تیم ملی سه نفره بانوان در فرودگاه امام خمینی (ره) (1)

عکاس: علیرضا اکبری