گزارش تصویری آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال با حضور وزیر ورزش وجوانان و رئیس کمیته ملی المپیک (2)

عکاس: علیرضا اکبری