گزارش تصویری آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال با حضور وزیر ورزش وجوانان و رئیس کمیته ملی المپیک (1)

عکاس: علیرضا اکبری