گزارش تصویری دیدار هارمیک زولیان رئیس هیات مدیره باشگاه آرارات با دکتر طباطبائی