گزارش تصویری دیدار سردار قاسمی مشاور وزیر ورزش در امور ایثارگران با دکتر طباطبائی