گزارش تصویری دیدار لیگ برتر آقایان بین تیم های پگاه ایران و شیمیدر تهران

عکاس: علیرضا اکبری