گزارش تصویری جشن قهرمانی تیم شورا و شهرداری قزوین در لیگ دسته یک گروه شمال