برنامه مسابقات مرحله چهارم (پلي آف) ليگ دسته يك مردانبرنامه مرحله چهارم (پلي آف) مسابقات بسكتبال ليگ دسته يك باشگاههاي كشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه مرحله چهارم (پلي آف) مسابقات بسكتبال ليگ دسته يك مردان در سال 1397 را اعلام کرد.