برنامه دور برگشت مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دو مردانکمیته مسابقات برنامه دور برگشت مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دو مردان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه دور برگشت مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دو مردان را اعلام کرد.

     برای مشاهده برنامه کلیک کنید