برنامه دور برگشت لیگ جوانان در بخش مردان اعلام شدکمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه دور برگشت لیگ جوانان در بخش را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، برنامه دور برگشت لیگ جوانان باشگاه های کشور از سوی کمیته مسابقات فدراسیون اعلام شد.

     برای مشاهده برنامه کلیک کنید