گزارش تصویری دیدار دختران ایران - هند از سری رقابتهای بسکتبال قهرمانی زیر 18 سال آسیادختران ایران ۶۵ - دختران هند ۷۳