سمینار ناظران و داوران پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال مردانروز سه شنبه بیست و چهارم مهر ماه سمینار ناظران و داوران پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال مردان در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد.