مولفه های جهانی ناظران در فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردانسمینار ناظران و نمایندگان فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردان امروز سه شنبه بیست و چهارم مهر ماه در سالن اجتماعات فدراسیون بسکتبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ، این سمینار مخصوص افرادی است که در فصل جدید رقابت های لیگ برتر به عنوان ناظر حضور دارند.

سمینار از ساعت 10 صبح آغاز شد. 52 ناظر در این سمینار حضور داشتند. در ابتدای جلسه مسعود عماری دبیر فدراسیون به تمامی شرکت کنندگان خیر مقدم گفتند سپس دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در رابطه با این جلسه و وظایف ناظران صحبت کردند.

ورژ آبکاریان مسئول کمیته داوران و مسابقات فدراسیون فرمت های جدید شرح وظایف ناظران را مطرح کرد. بر اساس صحبت های آبکاریان ، ناظران در این فصل از رقابت های لیگ برتر بسکتبال به همان طریقی فعالیت خواهند کرد که منطق بر استانداردهای فیبا و رقابت های جهانی است.

نحوه ارزشیابی داوران و پر کردن فرم های مربوط به این ارزشیابی به ناظران توضیح داده شد.

نصرت الله جعفریان ناظر بین المللی بسکتبال ایران در این سمینار نیز در ارتباط با نحوه کار ناظران صحبت کرد و از تجاربش در این زمینه گفت.

حیات پور رئیس دپارتمان مسابقات و قانع دبیر این دپارتمان درباره آیین نامه ها و مسائل مالی به نکته هایی اشاره کردند.

در پایان قوانین جدید ناظران از سوی ورژ آبکاریان برای شرکت کنندگان شرح داده شد.