پایان سمینار پیش فصل داوران لیگ های مردان در مشهدسمینار پیش فصل داوران لیگ های مردان برای نخستین بار در خارج از تهران برگزار شد. مشهد میزبان این سمینار بود.

به گزارش روابط فدراسیون بسکتبال این سمینار روزهای پنجشنبه و جمعه نوزدهم و بیستم مهر در مشهد برگزار شد.
جواد مرادی دبیر کمیته داوران فدراسیون بسکتبال در رابطه با این سمینار دو روزه گفت: روز گذشته کلاس های داوران برگزار شد و امروز نیز علاوه بر تست های آمادگی جسمانی ،امتحان نیز برگزار شد.
مرادی عنوان کرد: در این سمینار مسائل روز داوری و مکانیک جدید داوری مطرح شد.
وی خاطر نشان کرد دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در روز نخست سمینار حضور داشته از هیئت بسکتبال استان به دلیل میزبانی این رویداد تجلیل کرد.
به گزارش فدراسیون بسکتبال، ۱۳۰ داور در این سمینار حضور داشتند.