پایان دوره مربی گری درجه سه در شهرستان گناوهدوره مربی گری درجه سه در شهرستان گناوه برگزار شد و امروز به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، این کلاس مربی گری در شهرستان گناوه واقع در استان بوشهر از چهاردهم تا نوزدهم مهر برگزار شد.

جواد  رحمتی پور مدرسی این دوره را بر عهده داشت.

مربیان شهرستان گناوه و سایر شهرهای بوشهر از این دوره مربی گری استقبال و از کیفیت برگزاری آن ابزار رضایت کردند.