جلسه هماهنگی فصل جدید لیگ برتر بسکتبالامروز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه جلسه هماهنگی فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با حضور نماینده‌های باشگاه‌ها در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد.