پایان دوره داوری درجه سه بسکتبال استان خوزستاندوره داوری درجه سه بسکتبال در خوزستان که با برگزاری دوره های تئوری و عملی همراه بود به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی، این دوره با برنامه ریزی کمیته آموزش هیئت استان و با حضور ۳۴ نفر شرکت کننده در بخش بانوان و آقایان از شهرهای اهواز، بهبهان، شوشتر، دزفول، گتوند، ماهشهر، بندر امام خمینی و مسجدسلیمان به مدت ۵ روز از شنبه ۱۶ تیر در سایت آموزش خانه بسکتبال خوزستان برگزار شد. شرکت کنندگان در دو بخش تئوری و عملی با اصول داوری بسکتبال آشنا شدند۰ این شرکت کنندگان در صورت موفقیت در آزمون های کتبی و عملی از طرف فدراسیون کارت داوری دریافت خواهند کرد.
امر تدریس این دوره را شهرام پرنیاک، محسن روشن ضمیر و شهین لجمیری بر عهده داشتند.