اسامي قبول شدگان كلاس ارتقا داوري دو به يك استان خوزستانفهرست اسامي قبول شدگان كلاس ارتقا داوري دو به يك استان خوزستان اعلام شد

به گزارش روابط عمومی ، فهرست اسامي قبول شدگان كلاس ارتقا داوري دو به يك در استان خوزستان- شهرستان اهواز- که به مدرسی خانم ها مریم صابری و هانیه شهدوست از داوران بين المللي و مدرس رسمي فدراسيون برگزار شد به این قرار است:
عادله قاسمي
الهه كاشفي
زهره فتحي
سحر رضازاد
فروز پاك زاد
ساره قاضي زاده
مهسا كارگري
مهسا طباطب
مريم رضايي