اسامی پذیرفته شدگان کلاس داوری بسکتبال درجه سه در استان هرمزگانفدراسیون بسکتبال اسامی پذیرفته شدگان کلاس داوری درجه سه که در استان هرمزگان برگزار شده بود را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ، اسامی پذیرفته شدگان به شرح زیر است:

یگانه عرب (کرمان)
شیرین ایران نژاد (کرمان)
مرضیه دشتی (هرمزگان )
راحله خلفی نژاد (هرمزگان )
شیما ساعدی (هرمزگان )
محدثه مرادی (هرمزگان )
معصومه زحمتکش (هرمزگان )
مریم درویش (هرمزگان )
آمنه حمدی اصل (هرمزگان )
نورا افسایی (هرمزگان )
سمانه خوارزمی (هرمزگان )
عرفان پیروزی (هرمزگان )
مسعود گلزاری (هرمزگان )
سرور سایانی (هرمزگان )
فواد خواجه (هرمزگان )
محمدرضا طاهری (هرمزگان )
آریا ملک پور (هرمزگان )
رافع محمودی نسب (هرمزگان )
اردوان رحیم زاده (هرمزگان )
کوشا کریمی (هرمزگان )
مهدی بامری (هرمزگان )
امین مگاتیف (هرمزگان )
امیر میراحمدی کیا (هرمزگان )
حامد محمدی نسب (هرمزگان )