تکلیف قهرمان کنفرانس غرب NBA به بازی هفتم کشیدبامداد امروز بازی ششم فینال کنفرانس غرب NBA بین دو تیم گلدن استیت و هیوستون به میزبانی تیم گلدن استیت انجام شد که در پایان نتیجه ۱۱۵-۸۶ به سود گلدن استیت رقم خورد.

شاگردان استیو کر در تیم گلدن استیت کوارترهای دوم، سوم و چهارم را به سود خود خاتمه دادند و تنها در کوارتر اول مغلوب مهمان خود هیوستون شدند.
برای گلدن استیت کلی تامپسون و استفان کری به ترتیب با ۳۵ و ۲۹ امتیاز بیشترین سهم را در ثبت این پیروزی داشتند.
بدین ترتیب بامداد سه شنبه و در بازی هفتم فینال کنفرانس غرب NBA که به میزبانی هیوستون برگزار خواهد شد تکلیف قهرمان این کنفرانس مشخص خواهد شد.
ضمن اینکه در کنفرانس شرق نیز مصاف هفتم دو تیم کلیولند و بوستون برای تعیین قهرمان کنفرانس شرق NBA ساعت ۵ صبح فردا برگزار خواهد شد.