اطلاعیه / اسامی داورانی که موفق به گذراندن آزمون شده اند و از طرف کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال جهت شرکت در آزمون بین المللی داوری میز به فیبا معرفی شده اند به شرح ذیل میباشد .🔺در بخش بانوان 👇

صنم کوهی
مژده متین
منصوره علیخانی
فرانک قبادیان
مهناز عمو
شیوا در سازان
مریم زارع
سعیده ایوبی
شیما حافظیان
شیوا قربانی
ستاره یزدانی
زهرا بختیاری
شیوا قربانی خاتونی
سارا صالحی

🔺دربخش آقایان 👇

کیوان محمودی
روح الله حسنی
اکبر شهسواری
احد میرزاده
علی علی اسماعیلی دهنوی
هادی عشقی
فرزاد اعتقاد
شاهین مومن نژاد
سعید رضا حسنوندی
مهدی نجات نعمت
مهدی ابوالحسنی
امیرکلولی فرد
محسن عباسی