دیدارهای تدارکاتی برای آسمانخراش هاتیم ملی بسکتبال کشورمان که خود را برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی و بازی های آسیایی آماده می کند، قرار است قبل از پنجره سوم اردویی یک هفته ای را در ترکیه داشته باشد. این اردو از 25 تا 31 خرداد خواهد بود و قرار است تیم ملی چند بازی تدارکاتی برگزار کند. 

بازیکنان تیم ملی بسکتبال کشورمان در پنجره سوم انتخابی جام جهانی 8 تیر با قطر و 11 تیر با قزاقستان روبرو خواهند شد .