اطلاعیه /کلاس داوری درجه سه بسکتبال در شهرستان ساوهبه گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس داوری درجه سه بسکتبال و یژه آقایان بامدرسی نصرت الله جعفریان از روز سه شنبه 25 اردیبهشت تاروز جمعه 28 اردیبهشت به میزبانی شهرستان ساوه( استان مرکزی) برگزار خواهد شد.

🔘قابل ذکر است کلاس تئوری دوره مذبور می تواند با حضور بانوان و آقایان برگزار گردد و در زمان آزمون تست آمادگی جسمانی به صورت مجزا انجام خواهد شد.
🔘جهت ثبت نام و هماهنگی با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید/
حسین مقابل 👈 ۰۹۳۶۷۸۲۰۲۶۰
☑️شایان ذکر است کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس👇👇👇 www.iribf.ir اقدام نمایند.