برگزاري كلاس داوري درجه 3 بانوان به میزبانی استان فارسیک دوره کلاس داوری درجه 3بسکتبال 12 تا 15 اردیبهشت ماه جاری به میزبانی استان فارس در شهرستان شیراز برگزار میشود .

عظم خلیل پور مدرسی این كلاس را به عهده دارد .کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس👇👇👇 www.iribf.ir اقدام نمایند.