برگزاری دوره مربیگری در جه 3 در استان فارسیک دوره کلاس مربیگری درجه سه ویژه بانوان به مدرسی سركار خانم روانی پور به میزبانی استان فارس شهر شیراز از تاریخ 12 تا 15 اردیبهشت ماه جاری در حال برگزاری است .

کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس www.iribf.ir اقدام نمایند.