برگزاری دوره مربیگری در جه 3 در استان کردستانیک دوره کلاس مربیگری درجه سه ویژه بانوان به مدرسی سركار خانم الهه دارستانی به میزبانی استان کردستان شهرستان سنندج از تاریخ 18تا 22 اردیبهشت ماه جاری برگزار خواهد شد.

کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس www.iribf.ir اقدام نمایند.