اطلاعیه / برگزاري كلاس داوری درجه 3 در استان قزوینیک دوره کلاس داوری درجه 3 به میزبانی استان قزوین ویژه آقایان و بانوان به مدرسی مهدی معینی در استان قزوین برگزار میشود .

این دوره داوری از روزچهارشنبه نوزدهم آغاز میشود وتا روز جمعه بیست و یکم اردیبهشت ماه جاری ادامه می یابد .

🔘قابل ذکر است کلاس تئوری دوره مذبور می تواند با حضور بانوان و آقایان برگزار گردد و در زمان آزمون تست آمادگی جسمانی به صورت مجزا انجام خواهد شد.

☑️کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس www.iribf.ir اقدام نمایند.