اطلاعیه / برگزاری دوره مربیگری در جه 3 به میزبانی قمیک دوره کلاس مربیگری درجه سه ویژه آقایان با مدرسی محمد رضا اسلامی در استان قم برگزار میشود .

این دوره مربیگری به میزبانی استان قم از روز چهارشنبه 12اردیبهشت آغاز میشود و تا روز یکشنبه 16اردیبهشت ماه جاری ادامه می یابد .

کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس www.iribf.ir اقدام نمایند.