اطلاعیه / برگزاری دوره مربیگری در استان فارسیک دوره کلاس مربیگری درجه سه ویژه بانوان با مدرسی سرور روانی پور برگزار خواهد شد
این دوره مربیگری 12تا15اردیبهشت ماه برگزاردر استان فارس -شیراز خواهد شد .


✔️کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس👇👇👇 www.iribf.ir اقدام نمایند.