اطلاعیه / برگزاري كلاس داوری درجه سه بانوان در تهرانیک دوره کلاس داوری درجه سه بسکتبال ویژه بانوان 22تا26 اردیبهشت ماه جاری به مدت پنج روز در تهران برگزار خواهد شد .سمانه دهقانی مدرسی این کلاس را به عهده دارد.

🔺کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس👇👇👇 www.iribf.ir اقدام نمایند.