اطلاعیه / برگزاری كلاس ارتقاء داوری درجه 3 به 2 آقایان در استان گیلانیک دوره داوری درجه سه به دو طی سه روز از دوازدهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه جاری در گیلان برگزار میشود.

🔘جعفر محمدپور مدرسی این کلاس را به عهده دارد.

☑️شایان ذکر است کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس👇👇👇 www.iribf.ir اقدام نمایند.