اطلاعیه / برگزاري كلاس ارتقاء داوری درجه 3 به 2 در هرمزگانیک دوره کلاس داوری درجه سه به دو پنجم تا هفتم اردیبهشت به میزبانی استان هرمزگان با مدرسی آقاي ورژ آبکاریان و خانم هما گودرزی در شهرستان بندرعباس برگزار میشود.

☑️شایان ذکر است کلیه شرکت کنندگان در دوره موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ملی بسکتبال در سایت فدراسیون به آدرس👇👇👇 www.iribf.ir اقدام نمایند.