اطلاعیه / دعوت از مولفین کتاب با موضوع و محوریت بسکتبالنمایشگاه بین المللی کتاب در تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت برگزار میشود ، به همین منظور ،دپارتمان آموزش و پژوهش فدراسیون بسکتبال از تمامی صاحبنظران و مولفین کتاب دعوت مینماید چنانچه کتاب باموضوع محوریت بسکتبال دارند، کتابهای خود را جهت حضور در نمایشگاه بین المللی به آدرس تهران خ میرداماد خیابان رازان جنوبی ورزشگاه شهیدکشوری .فدراسیون بسکتبال ج.ا.ا دپارتمان آموزش و پژوهش ارسال نمایند .

🔘مهلت ارسال تا تاریخ 6 اردیبهشت ماه جاری می باشد .

ایمیل ذیل جهت ارتباط ،کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار میباشد
👇
Naeimzafar@gmail.com